A tükör. Pszichológia, analízis és fotográfia – online előadás-sorozat

„A Capa Központ újranyitását követően látható GYÓGYÍR című csoportos fotográfiai kiállítás nyolc alkotója 2019 decemberében arra kapott felkérést, hogy a fotográfia médiumán keresztül keressen választ a következő kérdésekre: milyen apró lépések segíthetnek az egyéneknek a mentális egészség megőrzésében és melyek az elképzelhető megoldások a kisebb-nagyobb közösségek, illetve a társadalom számára a krízis, a szorongás, a kiégés problémáiból való gyógyuláshoz? Az A tükör. Pszichológia, analízis és fotográfia című online előadás-sorozat e kérdések elméleti aspektusait hivatott feltárni. Az online programra meghívott előadók – Forgács Péter, Gács Anna, Illés Anikó, Perenyei Monika, Judy Weiser – a fotográfia lélektani, önismereti, önéletrajzi vagy épp analitikus aspektusaira reflektáltak.” (Gellér Judit kurátor)

2021. március 29. – Illés Anikó: Tekintet és narratívum

„Képeket nézni lehetséges pár másodperc alatt, sőt a másodperc tört része alatt is. Azonban az időnek mégis kitüntetett szerepe van látásban, különös tekintettel művészeti intencióval született látványok esetében. Az explorációval töltött idő meghatározza a befogadást. A jelentésadás, a tetszés és tulajdonképpen az élmény egésze időben zajló folyamat. Ennek a folyamatnak az elbeszélő jellege kap hangsúlyt az előadásban szemmozgások vizsgálatát értelmezve.” (Illés Anikó)

Illés Anikó (PhD, habilitált egyetemi docens, művészetpszichológus és esztéta) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetének oktatója. Kutatási területei: a vizualitás, a pszichológia és az oktatás interdiszciplináris megközelítései (észlelés, tetszés, múzeumi és esztétikai élmény, kreativitás, kutatás és alkotás vizsgálata stb.), valamint a képek elemzése, mint kutatási módszer a pszichológiában.

2021. április 5. – Gács Anna: Törésvonalak: Betegségdokumentálás és élettörténet

„Az előadás olyan önéletrajzi aktusokkal foglalkozik, amelyek a szerző betegségét dokumentálják, ezekhez kínál értelmezési szempontokat. Az autopatográfiákban többféle diskurzus találkozik össze és több diszciplína számára nyílnak meg értelmezésre. Az előadás kitér arra, hogy mikor és miért kerülnek az ilyen szövegek és vizuális művek az érdeklődés középpontjába a bölcsészettudományban és az orvostudományban. Példákat mutat arra, hogy milyen narratív mintákat használnak az elbeszélők betegségük értelmezéséhez, illetve hogy mik a sajátosságai a fotós betegség-öndokumentációknak. Végül azt veti fel a többféle nézőpontot alkalmazó elbeszélések kapcsán, hogy kinek a története a betegség története?” (Gács Anna)

Gács Anna (PhD, habilitált egyetemi docens, irodalomkritikus, szerkesztő, fordító). 2002–2020 között az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, 2020-tól a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék oktatója. Kutatásai irodalomtudományi, médiaelméleti és nyilvánosságtörténeti szempontokat ötvözve foglalkoznak a digitális kultúra és az irodalmi hagyomány kapcsolatával, valamint a kortárs önéletrajzi narratívák medialitásával. A kutatások mellett angolból fordít és rendszeresen publikál kritikákat.

2021. április 12. – Judy Weiser: How photos can be used to help people: Introduction to PhotoTherapy and Therapeutic Photography Techniques

Judy Weiser, Founder and Director of the PhotoTherapy Centre in Vancouver, Canada — and considered the world authority about the use of photo-based interventions (“PhotoTherapy Techniques”) to help people improve their lives — will talk about the “what, how, and why” of these techniques, and then explain their relevancy for the interactions evoked between photographers, the photos they take, and people’s responses to those pictures (especially when viewed in Galleries!)

Judy Weiser (R.Psych., A.T.R., Founder & Director of the PhotoTherapy Centre, in Vancouver Canada) is a Psychologist, Art Therapist, Consultant, Educator, Trainer, University Adjunct Faculty, International Lecturer, and Author — and one of the earliest pioneers of PhotoTherapy, Therapeutic Photography, Photo-Art-Therapy, VideoTherapy, and other related techniques. Founder and Director of the PhotoTherapy Centre in Vancouver, Canada, she is considered the world authority on the emotional significance of personal photographs.

Finding information – Photo Therapy & Therapeutic Photography

2021. április 19. – Perenyei Monika: Késleltetve, tűnődve

„Az előadásban a pszichoanalízisnek a fotó- és filmelméletben befutott »karrierjét« vázolom fel, a freudi tanok és a fotóalapú képalkotás közti kölcsönhatás jelentős állomásainak bemutatásával. Szó lesz Sigmund Freud fotóérzékenységéről és az ezzel egyidőben keletkezett »optikai tudattalan« fogalmáról, a hetvenes években induló posztmodern fotóelméletről, és főleg Laura Mulvey »késleltetett mozi« (delayed cinema) cím alatt összegezhető kutatásairól. Mulvey közel félévszázadra visszatekintő filmelemző munkásságán keresztül (1975–től máig) megrajzolható az az ív, amelyben a pszichoanalízis egy ideológiákat leleplező politikai eszközből a percepció, az emlékezés és a képbefogadás tudattalan aspektusainak megértését segítő ismerettárrá válik. A mozgókép diktátuma alól újra felszínre kerül a fotografikus állókép, amely nemcsak az elmúlt visszatérésével kísért, hanem a befogadás szubjektív tényezőinek, például a személyes időtartamnak és élménymaradványoknak a felszabadulását is magával hozza. A freudi kísérteties fogalma, amely az élő és az élettelen közti átjárás kiváltotta borzongató érzésminőségre utal, a múzeumi tárgyak befogadására, az élettelen tárgyak megelevenítésének különféle módjaira is alkalmazható. Ezért az előadás gondolatmenete jobbára a befogadást, a nézés és nézettség állapotát képileg is megjelenítő alkotások, múzeum-fotográfiák és múzeum-filmek bemutatásán keresztül épül fel.” (Perenyei Monika)

Perenyei Monika művészettörténész, a BTK Művészettörténeti Intézet munkatársa és az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény vezetője. 2002 és 2006 között a Vadnai Galéria művészeti vezetőjeként a kortárs művészeti színtéren szerzett meghatározó tapasztalatokat (műterem- és magángyűjtemény-látogatások, kiállításrendezés, műkereskedelem, művészeti vásárok) majd Kállai Ernő ösztöndíjasként műkritikusi tevékenységet folytatott. 2008-ban jelentős szerepe volt az OPNI (Lipótmező) művészeti gyűjteményének az MTA-ra költöztetésében, majd a gyűjtemény új működési programjának kialakításában és kultúrtörténeti jelentőségének ma is folytatott megismertetésében. Doktori fokozatát a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programon (ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) szerezte. Kutatási területe az intermediális alkotógyakorlatok történeti alakulása, a pszichiátria vizuális reprezentációjának története, a fotó- és filmelmélet pszichológiai aspektusai.

2021. április 26., hétfő, 18 óra – Forgács Péter: Beszélgetés a privát és nyilvános képi narratívákról. Reprezentációk, amnézia, tabu, és a rekontextualizálás helyzetei

Forgács Péter a Privát Fotó és Film Archívum vezetőjeként számos munkájában foglalkozott privátfotókkal és privátfilmekkel. Előadásában arról lesz szó, hogy milyen hatása lehet az alkotói attitűdre és praxisra a privátképeknek, milyen módszerekkel lehet közelíteni hozzájuk? Milyen módokon lehet a személyes témákat – tabut jelentő, traumákat okozó problémákat – alkotói módszerekkel feldolgozni és bemutatni, és milyen szerepe lehet mindebben a humornak, vagy épp az iróniának?

Forgács Péter Erasmus Nagydíjas képzőművész, filmes. Az 1983-ban (Bán Andrással) alapított Privát Fotó és Film Archívum vezetője. Rendszeresen állít ki neves nemzetközi és hazai kortárs művészeti intézményekben többek között a Getty Múzeum-ban, a Bozar-ban, illetve egyéni kiállítása volt látható a Museum of the City of New York (New York Városi Múzeum)-ban Letters to Afar (Levelek a távolba) címmel. Számos jelentős nemzetközi művészeti eseményen is részt vett, többek között 2009-ben Forgács képviselte Magyarországot a Velencei Biennálén a Col Tempo – The W. Projekt című munkájával. Alkotásai olyan nagy presztízsű gyűjteményekben találhatóak meg, mint a MoMA vagy a Pompidou. 2016 óta részt vesz a LOOP Barcelona videóművészeti fesztiválon, amelyen 2018-ban a Méreg (A Diva in Exile) című alkotása nyerte el az Acquisition Award-ot, így az a LOOP és a Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) gyűjteményének része lett.

A előadás-sorozat a Budapest FotóFesztivál hivatalos programjának része.

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük