Project Room+ előadások (2019)

A Project Room+ előadás-sorozatban a meghívott előadókat arra kérjük, hogy az aktuális Project Roomban látható kiállítás témájához, teoretikus felvetéseihez lazábban-szorosabban kapcsolódva, a saját kutatásaikról, diszciplínájukról tartsanak egy, a fotográfusok számára is inspiráló és a praxisukba építhető előadást.

© Capa Központ

2019-ben Fiáth Titanilla, Gyenge Zsolt, Július Gyula és Kardos Sándor voltak a Project Room+ meghívott előadói.

Bulgari a tyúklábmintán. Szimbólumok a börtönben – Fiáth Titanilla előadása Urbán Ádám Esély című kiállításához kapcsolódva

Fiáth Titanilla börtönpszichológus és kulturális antropológus előadásában arra kereste a választ, hogy az intézményi korlátok és szigorú tiltások ellenére hogyan próbálják mégis kifejezni az identitásukat az elítéltek olyan szimbolikus kódok segítségével, mint a formaruhák átalakítása, a zárkák dekorációja, vagy a hatalom által kínált börtönételek „feljavítása”.

„Meg tudná nekem mondani valaki, hogy miért nem hagyjuk, hogy egyéniesített ruhákat viseljenek?” – teszi fel a kérdést a parancsnokhelyettes a beosztott felügyelőknek Shane Bauer 2018-ban megjelent The American Prison című könyvében. „Mert azt akarjuk, hogy az intézmény részeivé váljanak. Ismeritek az institucionalizálódás kifejezést? Pontosan ezt akarjuk: hogy a szervezethez idomuljanak, ne pedig individualizálódjanak.” Bauer, akinek tényfeltáró újságíróként – börtönfelügyelői munkát vállalva – sikerült elhelyezkednie egy Louisiana állambeli börtönben, a „smasszerszerep” legnagyobb nehézségét éppen az okozta, hogy nap mint nap meg kellett küzdenie a fogvatartottak „legelemibb emberi késztetéseivel: azzal, hogy a határaikat próbálgatva egyre több szabadságra próbáljanak szert tenni”. (Fiáth Titanilla)

Bemozdul a tér, megdermed a pillanat. Vizualitás fotó és film határán – Gyenge Zsolt előadása Nagy András Chrono című kiállításához kapcsolódva


Gyenge Zsolt PhD a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Filozófia és Kommunikációelmélet Intézeti Tanszékének oktatója. Filmkritikus, filmelmélettel és vizuális kommunikációval foglalkozó szakember, egyetemi adjunktus. Kutatási területei: fenomenológiai filmelmélet, experimentális film és videóművészet, a vizuális kommunikáció elmélete.

„Mit tesz térrel és idővel, képpel és ábrázolt valósággal a fotóba merevedés, illetve a filmvásznon megindulás? Létezik-e fotografikus film vagy filmszerű fotó? Nagy András operatőr kiállítása kapcsán fotó és film rokon, ám közelsége ellenére mégis oly távoli médiumának határvidékére vetünk néhány kérdő, fenomenológiai ihletettségű pillantást.” (Gyenge Zsolt)

A fotográfia alkimistái. Médiaarcheológia széljegyzetek Dobokay Máté argentumához – Július Gyula előadása Dobokay Máté Ag című kiállításához kapcsolódva

Július Gyula szellemi szabadfoglalkozású képzőművész, kurátor, kiállításszervező, művészeti újságíró, kulturális menedzser, művészeti oktató. Munkái az 1980-as évek óta láthatók hazai és nemzetközi, egyéni és csoportos kiállításokon egyaránt. 2019-től a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Karának dékánhelyettese. DLA fokozatát 2015-ben szerezte a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában. Disszertációjának címe: Atavizmus mint médiaművészeti alkotómódszer. Ontológiai és episztemológiai elemzés a művészeti és a tudományos megismerés együttes alkalmazásának lehetőségeiről. Médiaarcheológiai kísérletek a low-, és high-tech módszerek ötvözésére.

Hórusz Archívum – Kardos Sándor előadása A Fehér Vera és Altnőder Emese A hibáinkkal együtt című kiállításához kapcsolódva

Kardos Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Magyar Operatőrök Társaságának vezetőségi tagja évtizedek óta gyűjti és rendszerezi a több ezer, főként privátfotókból álló gyűjteményét, a Hórusz Archívumot. A gyűjtemény jelentőségét az adja, hogy nem csupán a privátfotók jellegzetes, témáik alapján kategorizálható és rendszerezhető fényképeiből áll, hanem főként a médium sajátosságából fakadó esetlegességek, a fényképkészítőket érintő véletlenek és a szándékosan elkövetett, utólagos képi beavatkozások is megjelennek benne. A Hórusz Archívum emblematikus fotóiból válogatott, vetített képes előadás betekintést enged egy ritkán látott gyűjtemény rejtelmeibe.

Nézd meg a 2018-as Project Room+ előadásokat is!

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük