Magyar fotográfusok 2021-ben megjelent fotókönyvei


2021-ben több magyar fotográfusnak – Geibl Kata, Neogrády-Kiss Barnabás, Puklus Péter, Robitz Anikó, Szalai Dániel – és egy magyar fotókollektívának – Pictorial Collective – is jelent meg fotókönyve, illetve megjelent magyarul Robert Capa 1938-as A tetten ért halál című kötete.

Geibl Kata: There is Nothing New Under the Sun

A szabad nyugati társadalmak a vagyonteremtés és a felhalmozás foglyai. Jelenlegi, növekedésorientált gazdaságunk hosszú távon nem fenntartható. Korunk társadalma arra a mítoszra apellál, hogy kemény munkával bármit elérhetünk. Ilyen ígéreteken nőtt fel egy egész generáció, az úgynevezett “Y generáció” – melynek Geibl Kata is tagja. A There is Nothing New Under the Sun (Nincs új a nap alatt) című kötet Geibl első monografikus fotókönyve. A gondosan megtervezett képek keverednek a tudatfolyam szövegeivel. Az allegóriák, személyes novellák és képpárok révén megjelenik a költői szemlélet. A projekt középpontjában a jelenkori társadalmi, politikai és gazdasági rendszerünk alapjául szolgáló burjánzó individualizmus áll. Geibl célja a sorozattal nem az, hogy egy szigorú történetet rögzítsen, és nem is az, hogy gazdasági kérdéseket értelmezzen. Egy utazásra viszi a nézőt, ahol nincsenek egyértelmű válaszok, csak kétértelmű kérdések. Melyeket előbb, vagy utóbb magunknak is fel kell tenni, hiszen nemcsak örökösei vagyunk a rendszernek, hanem szenvedünk is miatta.

A könyv kiadását a Futures Photography platform támogatta.

Kiadó: Photo Void

Geibl Kata a Capa Központ egyik 2019-es Futures-tehetsége, 2021 márciusában pedig a blogunkon a hónap alkotója volt.

.

Neogrády-Kiss Barnabás: Solitude

A Solitude játék. Játék az Én-nel, az egyedülléttel, a bezártsággal, az érzésekkel, a fájdalommal, és a képi nyelvvel. A képekkel, mint a nyelvre lefordíthatatlan mágikus „szavakkal”, „mondatokkal” A Solutide egyszerre szó és kastély, ahol az alkotó egy rezidenciaprogram keretében, a koronavírus terjedése nyomán kialakult különleges szituációban – amelyben azóta is élünk -, csak a képekben, képekkel tudott beszélni másokkal és persze önmagával, azaz elmerülni és felbukkanni a magány felhőjéből. A Symposion Kiadó gondozásában megjelent első fotókönyve nem puszta bemutatása vagy magyarázata az élethelyzetnek, annál jóval több. Az önálló életre kelt, újabb-és újabb összefüggésbe, narratívába ágyazódó képek saját „beszédét” látjuk, aminek számtalan értelmezése lehet. A Solutide olyan tükör, amelyben bárki saját magára ismerhet, ha lemond a szavakról és átengedi magát a látvány áramlásának.

Kiadó: Symposion Kiadó

Neogrády-Kiss Barnabás: Solitude © Neogrády-Kiss Barnabás/facebook.com

Neogrády-Kiss Barnabás a 2020-as Capa-nagydíj nyertese, 2021 augusztusában a blogunkon a hónap alkotója volt.

.

Puklus Péter: The Hero Mother – How to build a house

2021 októberében jelent meg a torinói Witty Books kiadásában Puklus Péter azonos című korábbi kiállításainak fotóiból szerkesztett fotókönyv, amit a szerző azóta készült rajzai egészítenek ki. Puklus Péter könyvbe szerkesztett fotósorozatain keresztül dekonstruálja és kérdőjelezi meg az előre meghatározottnak gondolt női és férfi szerepek dinamikáját: az anyaságot, mint állítólagos hősies tevékenységet és az apának tulajdonított kötelességet az otthon felépítésére és védelmére. Fotóin játékos, mégis kritikus módon bontja le az anyai és apai figurákhoz kapcsolódó hagyományos szimbólumokat. Kilépve a fotóstúdió keretei közül, egy sajátos és eredeti vizuális szókincset hoz létre a szülői élet és a családi közösség megteremtésével kapcsolatos kérdések körül. A könyv anyagát képező fotókból összeállított, először a svájci Images Vevey fotófesztiválon, később nemzetközi színtéren és a Glassyard Galleryben is bemutatott installáció a mindennapi életet rekonstruálja és az otthon intimitását bontja ki: a néző minden egyes szobában saját összetettségét fedezhette fel.

Kiadó: Witty Books & Images Vevey

Puklus Péter Egy harcos epikus szerelmi története című kiállítása 2016–17-ben volt látható a Capa Központban.

.

Robitz Anikó: photographs 2007–2020

Kiadó: Magánkiadás a Photon Gallery – Centre for Photography-val együttműködésben

Robitz Anikó ebben a könyvben a 2007 és 2020 között készült fotóit mutatja be. A fotográfus munkái a modern és kortárs építészetre épülnek. A képek készítésekor kizárólag geometrikus formákat és elemeket használ egyedi és minimalista fotóinak elkészítéséhez. A kiválasztott részletek felhasználásával a kompozíció távol kerülhet az eredetitől, és valami egészen újat mutat nekünk. Egyik fotó sem a stúdióban készült, hanem a minket körülvevő való világban, olyan városokban, amelyerek a címek utalnak. Habár Robitz Anikó fotográfus, képei inkább képzőművészeti alkotásokként közelíthetőek meg. Legjobban az érti őket, aki ismeri a huszadik századi vizuális művészeti formákat, elsősorban az absztrakciót, a szuprematizmust és a minimalizmust – olvasható a könyv előszavában. Szöveg: Szombathy Bálint képzőművész, művészetkritikus.

Robitz Anikó képei 2014-ben a Fotószuprematisták című kiállításon voltak láthatóak a Capa Központban, 2020-ban a Fókusz és Távolság beszélgetéssorozat vendége volt.

.

Szalai Dániel: Novogen

A Novogen című fotóprojekt középpontjában az azonos nevű csirkefajta, egy különleges kereskedelmi tojó áll, amelyet arra a célra tenyésztettek ki, hogy tojásaiból különböző gyógyszeripari termékeket, például oltóinjekció-vakcinákat készítsenek humán-, illetve állatgyógyászati célokra. Szalai Dániel a Novogen White Light csirke ipari tenyésztésének vizsgálatán keresztül a természethez, illetve a technológához való viszonyunkkal kapcsolatos kérdéseinek és dilemmáinak ad hangot.

Kiadó: The Eriskay Connection

Szalai Dániel 2018-ben elnyerte a Budapest Portfolio Review fődíját, blogunkon a Novogen című sorozatáról készített videóinterjú, illetve az eddigi munkáit bemutató interjú is megnézhető.

.

Pictorial Collective: Decade

Tíz év, egy könyv. Lezárásként és a folytatás első lépéseként, helyzetbe hozva magukat és az eddig megszületett képeiket. A most aktív nyolc tagtól kiválasztott egyéni sorozat, a nyolc tematikus válogatás mindegyikük munkáiból, és a három közösen feldolgozott téma váltogatja egymást a kötetben, bemutatva a közösséget és annak tagjait is.

Az új formanyelvvel készült hosszú távú autonóm képsorozatok, fotóesszék, a privát és közéleti történésekkel kapcsolatos személyes érintettséget is felvállaló szériák, a szociális témák iránti érzékeny, humanista szemléletű fotósorozatok és a kutatás alapú projektek képei együttesen alkotják a Pictorial Collective Virtuális Fotóarchívumát, amelyből a könyv képeit válogattuk.

Az egyéni sorozatok akár ismerősek is lehetnek, a többek által megörökített eseményekről készült fotográfiák is felidézhetőek talán, de a tematikusan összeállított sorozatok képei így még sosem mutatkoztak meg. A válogatás és a szerkesztés nyomán kilépve  komfortzónájukból, sorozatbéli helyükről, más képekkel egy oldalra kerülve kölcsönhatásba lépnek egymással, hogy eddig nem ismert összefüggéseikben is megmutatkozhassanak és a könyv nézőit a jelentések gazdag világába kalauzolják.

Kiadó: Pictorial Collective

Pictorial Collective: Decade © Pictorial Collective

A Pictorial 10 – Válogatás a Pictorial Collective első tíz évéből 2021-ben volt látható a Capa Központban, a kiállítás képeiből itt látható egy válogatás.

.

Robert Capa: A tetten ért halál

Death in the Making címmel 1938-ban jelent meg André Kertész szerkesztésében egy, a spanyol polgárháborút bemutató monográfia Robert Capa és Gerda Taro képeivel. A bemutatón ennek a kötetnek az új reprint kiadás alapján készült magyar változatával ismerkedhetnek meg, amely a Park Kiadó gondozásában, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ szakmai támogatásával jött létre.

A tetten ért halál fényképeken keresztül követi nyomon a spanyol polgárháború első évének eseményeit. A fotók és az azokat kísérő szövegek egy rendkívüli időszakban ragadják meg a diadalmas pillanatokat, és rajzolják meg a háborús borzalmak krónikáját: a demokratikusan megválasztott spanyol kormány védelmében a köztársasági erők összefognak, hogy leverjék a Francisco Franco tábornok vezette nacionalista felkelést. Képi rekviem ez, megrendítő tisztelgés, amely emléket állít a kezükben fegyverrel elesett harcolók ezreiről, a civil nők és férfiak áldozatvállalásáról, és tanúsítja az akkor még csupán 25 éves Capa – valamint fotográfus társai – szenvedélyes hitét és elköteleződését a demokrácia egyik legnemesebb ügye mellett.

A tetten ért halál új kiadásához a szerkesztők az eredeti papírképek és negatívok alapján készített új másolatokat használtak fel, jelentősen javítva ezzel az első kiadás képminőségén, de meghagyva André Kertész képszerkesztői megoldásait. Fotótörténeti szempontból fontos felfedezés, hogy a fotók szerzősége kapcsán kiderült, Gerda Taro és Robert Capa mellett néhány felvétel barátjuknak és alkotótársuknak, a szintén fotográfus David „Chim” Seymournak a munkája. A kötet szöveges tartalma, Robert Capa eredeti képaláírásai, Jay Allen író előszava mellett, kiegészült az International Center of Photography által gondozott Capa-archívum vezetőjének, Cynthia Youngnak történeti igényű esszéjével is.

Kiadó: Park Kiadó

Tudj meg többet Robert Capáról!

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük